Metodika pedagogiem | Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem

Sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšana | Rokasgrāmata Sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšana | Rokasgrāmatas pielikumi Aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšana | Rokasgrāmata Vecākiem | Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē | Rokasgrāmata Vecākiem | Bērns … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir autisms

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms: rokasgrāmata pedagogiem; darba lapas pedagogiem; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Pedagogiem | Mācīšanās un redzes traucējumi

Rokasgrāmata Darba lapas … Continue reading

Metodika pedagogiem | Bērni, kuriem ir kohleārais implants

Rokasgrāmata Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas Vingrinājumi un uzdevumi | Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas Ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei Pasaku ilustrācijas Aizklāts attēls Attēls | Valodas un domāšanas … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir uzvedības traucējumi

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas pirmskolai un sākumskolai; darba lapas pusaudžiem; darba lapas – emociju atpazīšana; darba lapas – turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie ar jauktiem attīstības traucējumiem

Rokasgrāmata Uzdevumi Darba lapas Griežamkartītes Ģirta burtu grāmata Vecākiem | Rokasgrāmata Vecākiem | Darba lapas | Situācijas Vecākiem | Darba lapas | Padomi … Continue reading

Metodika vecākiem | Didaktiskās spēles | Matemātika

Daļas Ģeometrija Mērvienības, nosauktie skaitļi Skaitļi un darbības ar tiem Aktivitāšu apraksti | Izglītojamie ar speciālām vajadzībām: daļas | ģeometrija | mērvienības & nosauktie skaitļi | skaitļi un darbības ar tiem … Continue reading