Kursi pedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes veidošanā”, 07.06.2016.

Skolēni mācības beiguši, skolotāji turpina izglītoties. To prasa arī likums, lai 3 gadu laikā pedagogi mācītos 36 stundas. Strenču novada vidusskola piedāvāja iespēju, paliekot “mājās”, nemērojot ceļu uz Valmieru vai Rīgu, apgūt tālākizglītības programmu 6 stundu apjomā. Atsaucība bija liela. Šajā reizē visas dienas garumā tika runāts par lasītmācīšanu. Programma bija balstīta uz pieredzē pārbaudītām metodēm un sistēmu, kas sevi attaisnojusi. Lai mācītos lasīt, bērnam vispirms ir jāapgūst un jāzina daudz citu prasmju, lai lasīšana veiktos pēc iespējas labi. Viena kursu sadaļa bija veltīta ritmam un valodai. Skolotāji darbojās praktiski, izpildot logoritmikas vingrinājumus: skandēja skaitāmpantus, ritmizēja, dziedāja dziesmas, papildinot tās ar skanošajiem žestiem un ritma instrumentiem.
Lai mācītu lasīt, ar vienu metodi vien nepietiek, tāpēc dalībniekiem tika piedāvāts plašs metodisko materiālu klāsts: grāmatas, spēles, uzskates līdzekļi, kas palīdz atcerēties burtus, apgūt lasīšanu. Lasītmācīšanā svarīga ir pakāpenība. Ir bērni, kuri lasīt jāmāca ļoti “saudzīgi”. Kursos piedāvātie dažādie uzdevumi dos iespēju darbu individualizēt.
Lasīšana iet “roku rokā” ar rakstīšanu. Mazliet ieskatījāmies arī rakstīšanas procesos. Runājām par to, cik svarīgs ir pareizs rakstāmlietas satvēriens, cik liela nozīme glītrakstiem, kas ir gandrīz vienīgā metode, lai bērnam būtu koordinētas acu un roku kustības, un pareizai stājai, kas nodrošina ķermeņa apgādi ar skābekli un veicina pareizu orgānu darbību.
Laiks pagāja nemanot. Noslēguma anketās skolotājas bija uzsvērušas daudz pozitīvu ieguvumu un vēlmi mācības turpināt. Varbūt esam iesākuši jaunu tradīciju: katra mācību gada noslēgumā tikties kursos savās mājās?
Programmas vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.